ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

Lượt xem:

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII Thời gian: 25/01 đến 02/02/2021 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội Số lượng đại biểu: 1.587 Số lượng đảng viên: 5.100.000 ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ – KỶ CƯƠNG – SÁNG TẠO – PHÁT TRIỂN BỐI CẢNH CHUNG – Trên thế giới, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan với tốc độ chóng mặt, [...]
Trường THPT Đắk Glong đẩy mạnh công tác lao động về sinh phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới.

Trường THPT Đắk Glong đẩy mạnh công tác lao động về sinh phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới.

Lượt xem:

      Tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, đặc biệt là chủng vi rút mới có khả năng lây lan mạnh hơn vi rút SARS-CoV-2; chủ động ứng phó có hiệu quả nhất để góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh, cán [...]
Trường THPT Đắk Glong đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới.

Trường THPT Đắk Glong đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới.

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 152/SGDĐT-GDTXCTTT, ngày 29/01/2021 của Sở GD và ĐT Đăk Nông về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 143/TB-VPUBND ngày 28/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn [...]
ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ I ĐẾN LẦN THỨ XII

ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LẦN THỨ I ĐẾN LẦN THỨ XII

Lượt xem:

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ I Thời gian: 27/03 đến 31/03/1935 Địa điểm: Ma Cao, Trung Quốc Số lượng đại biểu: 13 Số lượng đảng viên: 600 CHỐNG ĐẾ QUỐC, CHỐNG CHIẾN TRANH BỐI CẢNH CHUNG – Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tiếp tục phát triển có lợi cho cuộc đấu tranh của các dân tộc thuộc địa. Những thành tựu to lớn về mọi [...]
Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

Lượt xem:

SỞ GD VÀ ĐT ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT ĐĂK GLONG CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Số:         /KH-THPTĐGL Đăk Glong, ngày 30  tháng 01 năm 2021     KẾ HOẠCH Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay —– Thực hiện Công văn số 152/SGDĐT-GDTXCTTT, ngày 29/01/2021 của Sở GD và ĐT [...]
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

Lượt xem:

(ĐHXIII) – Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của cách mạng Việt Nam. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh tại [...]
Các văn bản về công tác bầu cử

Các văn bản về công tác bầu cử

Lượt xem:

1.-Danh-muc-văn-bản-về-bầu-cử [...]
Kế hoạch công tác tuần 21 (từ 25-31/1/2021)

Kế hoạch công tác tuần 21 (từ 25-31/1/2021)

Lượt xem:

[...]
Kết quả thi Học sinh giỏi 12 cấp quốc gia năm 2020-2021

Kết quả thi Học sinh giỏi 12 cấp quốc gia năm 2020-2021

Lượt xem:

Kết quả chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021 (1) [...]
Trang 1 / 212 »