Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
19/KH- THPTĐGL 29/10/2023 Kế hoạch, Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023-2024
38/KH-THPT 27/10/2023 Kế hoạch, kế hoạch tuyển chọn bồi dưỡng học sinh giỏi năm 2023-2024
33/KH-THPTĐGL 18/10/2023 Kế hoạch, Quyết định, Kế hoạch và Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá
24/KH-THPTĐGL 03/10/2023 Kế hoạch, Kế hoạch tập huấn công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh năm học 2023-2024
23/THPTĐGL 02/10/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2023
12/KH-THPTĐGL 19/09/2023 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện công tác xã hội trong trường học năm học 2023-2024
09/KH-THPTĐGL 19/09/2023 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023
10/KH-THPTĐGL 18/09/2023 Kế hoạch, Kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024
10/KH- THPTĐGL 18/09/2023 Kế hoạch, Kế hoạch giáo dục trường THPT Đắk Glong năm học 2023- 2024
Kế hoạch số 07/KH-THPTĐGL 01/09/2023 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện ba Công khai năm học 2023-2024
07/KH-THPTĐGL 01/09/2023 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện 3 công khai và 4 kiểm tra năm học 2023-2024
06/KH- THPTĐGL 01/09/2023 Kế hoạch, Kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trường học năm học 2023-2024
Trang 1 / 3123»