Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
59/KH-PCCC&CNCH 23/03/2021 Kế hoạch, Hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy kết hợp tuyên truyền
67/KH-UBND 03/02/2021 Kế hoạch, Tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.
720/KH-UBND 10/12/2020 Kế hoạch, Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Đắk Nông năm 2021
58/KH-THPT-ĐGL 18/09/2020 Kế hoạch, Kế hoạch tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2020-2021
01 01/10/2018 Kế hoạch, Kế hoạch công đoàn tháng 10
Số: 33/KH-ĐGL 28/09/2018 Kế hoạch,
02 14/09/2018 Kế hoạch,
KH-ĐGL 15/06/2018 Kế hoạch, Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL và GV năm học 2018-2019