Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Chuyển công tác, Xem
Số: 1279/SGDĐT-GDTrHQLCL V/v chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học Chuyển trường, Xem
Về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp Thủ tục hành chính khác, Xem
Số: /SGDĐT-GDTrHQLCL V/v chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học Chuyển trường, Xem
KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 Thủ tục hành chính khác, Xem
BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Số: 24/2019/QĐ-UBND Thủ tục hành chính khác, Xem
Ban hành Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Thủ tục hành chính khác, Xem
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Thủ tục hành chính khác, Xem
2563/QĐ-BGDĐT công bố thủ tục hành chính ngành giáo dục Thủ tục hành chính khác, Xem
QUYẾT ĐỊNH 348/ VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ Thủ tục hành chính khác, Xem
Thủ tục cấp phép cho tổ chức, cá nhân hoạt động dạy thêm học thêm Dạy thêm - Học thêm, Xem
Thủ tục chuyển trường và xin học lại các trường cấp học phổ thông Chuyển trường, Xem