Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
68 /BGDĐT-GDTrH 06/01/2023 Công văn, V/v hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông
873/STTTT 17/08/2021 Công văn, V/v hướng dẫn một số nội dungtuyên truyền (Từ tuần 2,tháng 8/2021)
2613/BGDDT-GDTrH 23/06/2021 Công văn, V/v triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022
1444/BGDĐT- GDĐH 14/04/2021 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng giáo dục mần non năm 2021
1354/BGDĐT-GDTX 07/04/2021 Công văn, Về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8
614/BGDĐT-GDTC 19/02/2021 Công văn, Phối hợp chỉ đạo triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19" trong trường học
432/BGDĐT-GDTrH 29/01/2021 Công văn, chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19
5512/BGDĐT-GDTrH 18/12/2020 Công văn, Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.
5103/BGDĐT-GDTrH 25/11/2020 Công văn, Công văn 5103/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6
5771/UBND-KTN 10/11/2020 Công văn, Triển khai công điện 2019 của tổng cục Thủy Lợi
5625/UBND-KGVX 02/11/2020 Công văn, Triển khai nghị định 119/2020/NĐ-CP
5324/UBND-KGVX 16/10/2020 Công văn, Thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021 bảo đảm đúng quy định
Trang 1 / 212»