Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
5103/BGDĐT-GDTrH 25/11/2020 Công văn, Công văn 5103/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6
5771/UBND-KTN 10/11/2020 Công văn, Triển khai công điện 2019 của tổng cục Thủy Lợi
5625/UBND-KGVX 02/11/2020 Công văn, Triển khai nghị định 119/2020/NĐ-CP
5324/UBND-KGVX 16/10/2020 Công văn, Thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021 bảo đảm đúng quy định
730 11/04/2019 Công văn, Hướng dẫ tổ chức sắp xếp lại các tổ chuyên môn
CV 03/02/2019 Công văn, Tăng cường giáo dục pháp luật trước, trong và sau tết Kỷ hợi 2019
Số 208 16/01/2019 Công văn,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017