Võ Văn Anh
 • Võ Văn Anh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0938654779
 • voanhdakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm sinh học
 • Phan Văn Hưng
 • Chi Bộ Đảng
 • TT văn phòng, kế toán
 • 0852004567
 • phanhungketoan@gmail.com
Lê Văn Hà
 • Lê Văn Hà
 • Chi Bộ Đảng
 • Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
 • 0905331975
 • levanha.dtntdakglong@gmail.com
 • Cử nhân Sư phạm Ngoại Ngữ - Thạc sĩ Quản lý giáo dục-cao cấp lý luận chính trị
Phan Đình Lộc
 • Phan Đình Lộc
 • Chi Bộ Đảng
 • TPCM
 • 0979126033
 • phandinhloc.toan@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Toán, TPCM
Phan Đình Long
 • Phan Đình Long
 • Chi Bộ Đảng
 • TTCM
 • 01688530055
 • phandinhlongli@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Vật Lý, TTCM
Nguyễn Thị Oanh
 • Nguyễn Thị Oanh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Ngữ văn, PTTCM
 • 0989858577
 • nguyenoanhdakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn
Trịnh Đăng Mạnh
 • Trịnh Đăng Mạnh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Lịch Sử
 • 0906517219
 • Manhdakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Lịch Sử
Phạm Ngọc Lệ
 • Phạm Ngọc Lệ
 • Chi Bộ Đảng
 • GVBM, Bí thư đoàn trường
 • 0973052624
 • phamngocledakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn, Trung cấp LLCT
Nguyễn Đình Hào
 • Nguyễn Đình Hào
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Anh văn
 • 0905343573
 • dinhhao.nguyen255@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Lê Văn Đức
 • Lê Văn Đức
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng
 • 0979156078
 • tamduc1982@Gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Hóa học, Thạc sỹ chuyên ngành hóa học, Trung cấp LLCT
Lê Văn Lượng
 • Lê Văn Lượng
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0974618719
 • levanluong168@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Sinh học, Trung cấp lý luận chính trị
Hồ Thị Tuyết
 • Hồ Thị Tuyết
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Ngữ văn, PTTCM
 • 0902083377
 • tuyetho.dgl@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn
Võ Công Thìn
 • Võ Công Thìn
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Địa lí, Chủ tịch công đoàn
 • 0981171234
 • vothin.c3@gmail.com.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lí,
K’ Huônh
 • K’ Huônh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Vật lí, Phó bí thư đoàn trường
 • 0383330938
 • khuynhdakglong1984@gmail.com
 • Cử nhân vật lí
Nguyễn Ngọc Chiến
 • Nguyễn Ngọc Chiến
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Sinh học
 • 0943533133
 • ngocchien33@gmail.com
 • Cử nhân Sinh học
Bùi Thị Minh Ngọc
 • Bùi Thị Minh Ngọc
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Ngữ văn
 • 0855941339
 • ngocsonla.85@gmail.com
 • Cử nhân Ngữ Văn
Trương Thị Hạnh
 • Trương Thị Hạnh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Anh văn
 • 0815626579
 • truongthihanh298@gmail.com
 • Cử nhân Ngoại ngữ
Phạm Thị Hương
 • Phạm Thị Hương
 • Chi Bộ Đảng
 • TTCM, Phó CTCĐ
 • 0947686533
 • huong.congiola@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm GDCD
Trần Thị Tố Loan
 • Trần Thị Tố Loan
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Lịch sử
 • 0977973770
 • toloan.su@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Lịch Sử
Nguyễn Đức Huy
 • Nguyễn Đức Huy
 • Chi Bộ Đảng
 • Nhân viên Thư viện
 • 0355027257
 • duchuy01081986@gmail.com
 • Trung cấp VTLT
Lê Thị Hương
 • Lê Thị Hương
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Tin học
 • 0973051370
 • huongledakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Tin Học
Nguyễn Thị Mai
 • Nguyễn Thị Mai
 • Chi Bộ Đảng
 • PTTCM, Giáo viên Vật lí
 • 0974434537
 • maimaint1986@gmail.com
 • Cử nhân KHTN chuyên ngành Vật Lý
Trần Vĩnh Yên
 • Trần Vĩnh Yên
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Ngữ văn
 • 0975355818
 • vinhyenht@gmail.com
 • Cử nhân ngữ văn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân
Mạc Thanh Phúc
 • Mạc Thanh Phúc
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Hóa học
 • 0987911077
 • thanhphucm@gmail.com
 • Cử nhân Hóa học
H’ Mai
 • H’ Mai
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên GDCD
 • 0972721218
 • maimaidn@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm GDCD
Nguyễn Văn Trọng
 • Nguyễn Văn Trọng
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Toán học, Bí thư chi đoàn CBGV-CNV
 • 0989809039
 • trongnguyenvan178@gmail.com
 • Cử nhân Toán học
Cao Ngọc Luân
 • Cao Ngọc Luân
 • Chi Bộ Đảng
 • Thư Kí Hội Đồng, GVBM, Chi ủy viên chi bộ
 • 0978490046
 • luandakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Địa lí, Trung cấp lý luận chính trị