Phan Văn Thanh
 • Phan Văn Thanh
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư Chi bộ
 • 0935358505
 • Xuân Trường - Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Phạm Ngọc Lệ
 • Phạm Ngọc Lệ
 • Chi Bộ Đảng
 • GVBM, Bí thư đoàn trường
 • 0973052624
 • Đức Lạng - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Bùi Thị Minh Ngọc
 • Bùi Thị Minh Ngọc
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 01688939941
 • Mai Sơn - Sơn La
Phan Văn Thanh
 • Phan Văn Thanh
 • Chi Bộ Đảng
 • Hiệu trưởng
 • 0935358505
 • phanvanthanhdakglong@gmail.com
 • Địa chỉ: Xuân Trường - Nghi Xuân - Hà Tĩnh;
Trần Thị Tố Loan
 • Trần Thị Tố Loan
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên dự bị
 • 0977973770
 • Đăk Mil - Đăk Lăk
Lê Văn Lượng
 • Lê Văn Lượng
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0974618719
 • levanluong168@gmail.com
 • Quê Quán: Hải Hòa - Hải Lăng - Quảng Trị; Địa chỉ thường trú: Quảng Khê - Đăk Glong - Đăk Nông
Lê Văn Lượng
 • Lê Văn Lượng
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Bí thư Chi bộ
 • 0974618719
 • Hải Hòa - Hải Lăng - Quảng Trị
Trần Vĩnh Yên
 • Trần Vĩnh Yên
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0975355818
 • Sơn Thọ - Hương Sơn - Hà Tĩnh
Nguyễn Đức Huy
 • Nguyễn Đức Huy
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 01655027257
 • Quảng Khê - Đăk Glong - Đăk Nông
Phạm Ngọc Lệ
 • Phạm Ngọc Lệ
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0973052624
 • Đức Lạng - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 09979797174
 • Quảng Khê - Đăk Glong - Đăk Nông
Nguyễn Thị Thảo
 • Nguyễn Thị Thảo
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0975011051
 • Núi Thành - Quảng Nam
Hồ Thị Tuyết
 • Hồ Thị Tuyết
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0902083377
 • Đô Thành - Yên Thành - Nghệ An
H’ Mai
 • H’ Mai
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0972721218
 • Quảng Khê - Đăk Glong - Đăk Nông
Nguyễn Thị Oanh
 • Nguyễn Thị Oanh
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0989858577
 • Thăng Bình - Nông Cống - Thanh Hóa
Lê Thị Hương
 • Lê Thị Hương
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0973051370
 • Nông Cống - Thanh Hóa
Võ Văn Anh
 • Võ Văn Anh
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0938654779
 • Krông Păk - Đăk Lăk
Phạm Thị Hương
 • Phạm Thị Hương
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 01869363615
 • Vũ Ninh - Kiến Xương - Thái Bình
K’ Huônh
 • K’ Huônh
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 01683330938
 • Quảng Khê - Đăk Glong - Đăk Nông
Nguyễn Đình Hào
 • Nguyễn Đình Hào
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0905343573
 • Hương Khê - Hà Tĩnh
Phan Đình Long
 • Phan Đình Long
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 01688530055
 • Quảng Lợi - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
Võ Công Thìn
 • Võ Công Thìn
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0981171234
 • Can Lộc - Hà Tĩnh
Phan Đình Lộc
 • Phan Đình Lộc
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0979126033
 • Quảng Lợi - Quảng Điền - Thừa Thiên Huế
Cao Ngọc Luân
 • Cao Ngọc Luân
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0974490046
 • Cẩm Tú - Cẩm Thủy - Thanh Hóa
Lê Văn Đức
 • Lê Văn Đức
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên
 • 0979156078
 • Đức Thọ - Hà Tĩnh
Trịnh Đăng Mạnh
 • Trịnh Đăng Mạnh
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0906517219
 • Ngọc Liên - Ngọc Lặc - Thanh Hóa
Nguyễn Thị Mai
 • Nguyễn Thị Mai
 • Chi Bộ Đảng
 • Đảng viên dự bị
 • 0974434537
 • Krông Buk - Đăk Lăk