Phạm Ngọc Lệ
 • Phạm Ngọc Lệ
 • Tổ Xã Hội
 • GVBM, Bí thư đoàn trường
 • 0973052624
 • phamngocledakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn, Trung cấp LLCT
Trịnh Đăng Mạnh
 • Trịnh Đăng Mạnh
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên Lịch Sử
 • 0906517219
 • Manhdakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Lịch Sử
Nguyễn Thị Oanh
 • Nguyễn Thị Oanh
 • Tổ Xã Hội
 • 0989858577
 • nguyenoanhdakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn
Nguyễn Đình Hào
 • Nguyễn Đình Hào
 • Tổ Xã Hội
 • TPCM
 • 0905343573
 • dinhhao.nguyen255@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Hồ Thị Tuyết
 • Hồ Thị Tuyết
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên Ngữ văn, TPCM
 • 0902083377
 • tuyetho.dgl@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn
Võ Công Thìn
 • Võ Công Thìn
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên Địa lí, Chủ tịch công đoàn
 • 0981171234
 • vothin.c3@gmail.com.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lí,
Phạm Thị Hương
 • Phạm Thị Hương
 • Tổ Xã Hội
 • TTCM, Phó CTCĐ
 • 0947686533
 • huong.congiola@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm GDCD
Bùi Thị Minh Ngọc
 • Bùi Thị Minh Ngọc
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên Ngữ văn
 • 0855941339
 • ngocsonla.85@gmail.com
 • Cử nhân Ngữ Văn
Quách Thị Hiên
 • Quách Thị Hiên
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên Anh văn
 • 0382512872
 • hiendakglong@gmail.com
 • Cử nhân Ngoại ngữ
Cao Ngọc Luân
 • Cao Ngọc Luân
 • Tổ Xã Hội
 • Thư Kí Hội Đồng, GVBM, Chi ủy viên chi bộ
 • 0978490046
 • luandakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Địa lí, Trung cấp lý luận chính trị
Trương Thị Hạnh
 • Trương Thị Hạnh
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên Anh văn
 • 0815626579
 • truongthihanh298@gmail.com
 • Cử nhân Ngoại ngữ
Trần Vĩnh Yên
 • Trần Vĩnh Yên
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên Ngữ văn
 • 0975355818
 • vinhyenht@gmail.com
 • Cử nhân ngữ văn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân
H’ Mai
 • H’ Mai
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên GDCD
 • 0972721218
 • maimaidn@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm GDCD
Trần Thị Tố Loan
 • Trần Thị Tố Loan
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên Lịch sử
 • 0977973770
 • toloan.su@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Lịch Sử