Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/KH-THPT 12/12/2022 Văn bản nội bộ, Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2022-2023
7/BC-THPT 09/11/2022 Văn bản nội bộ, Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 88 và 51
29/QĐ-THPT 09/11/2022 Văn bản nội bộ, Quyết định thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo Hội giảng
28/KH-THPT 03/11/2022 Văn bản nội bộ, Kế hoạch Hội giảng chào mừng ngày NGVN năm học 2022-2023
26B/KH-THPT 01/11/2022 Văn bản nội bộ, Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường năm học 2022-2023
21B/QĐ-THPT 28/10/2022 Văn bản nội bộ, Quyết định thành lập ban in sao đề kiểm tra thường xuyên và định kỳ 2022-2023
21/QĐ-THPT 20/10/2022 Văn bản nội bộ, Quy chế kiểm tra và đánh giá học sinh năm học 2022-2023
23/KH-THPT 17/10/2022 Văn bản nội bộ, Kế hoạch tổ chức kiểm tra tập trung giữa kỳ I
18/QĐ-THPT 10/10/2022 Văn bản nội bộ, QĐ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 2022-2023
9/TTr- THPT ĐGL 06/10/2022 Văn bản nội bộ, Tờ trình xã hội hóa gd
24/KH-THPT 04/10/2022 Văn bản nội bộ, KH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC 2022-2023
19/KH- THPT ĐGL 04/10/2022 Văn bản nội bộ, KH ĐẢM BẢO ANTT TRƯỜNG HỌC
Trang 1 / 3123»