Trường THPT Đắk Glong

  • Điện thoại: 02616500007/ 02613582779
  • Email: c3dakglong.daknong@moet.edu.vn
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Khê, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông