Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV thông qua 14 nghị quyết

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV thông qua 14 nghị quyết

Lượt xem:

Nguồn: https://baodaknong.vn/ [...]