Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/QCPH-THPTĐGL-CAXQK 31/08/2023 Kế hoạch, Văn bản khác, Quy chế phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại trường THPT Đắk Glong năm học 2023-2024
5069/BGDĐT-GDTC 04/11/2021 Văn bản khác, Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học
02/VBHN-BGDĐT 04/05/2021 Thông tư, Văn bản khác, Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
1444/BGDĐT- GDĐH 14/04/2021 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng giáo dục mần non năm 2021
1318/BGDĐT-QLCL 05/04/2021 Văn bản khác, Về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
5266/HD-UBND 13/10/2020 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại Đơn vị học tập
Số: 152-HD/BTGTW 01/10/2020 Văn bản khác, HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ; THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, NGÀY 15/5/2016 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐẢNG VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
hp 28/11/2013 Văn bản khác, Hiến pháp năm 2013
. 28/01/2013 Văn bản khác, Hiến pháp năm 2013