• Phan Văn Hưng
 • Tổ Văn Phòng
 • TT văn phòng, kế toán
 • 0852004567
 • phanhungketoan@gmail.com
Nguyễn Quốc Huấn
 • Nguyễn Quốc Huấn
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Bảo vệ
 • 0962449123
 • Trung cấp điện
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 • Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Y tế học đường
 • 0377087408
 • quynhtrangdakglong@gmail.com
 • Trung cấp y
Nguyễn Đức Huy
 • Nguyễn Đức Huy
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Thư viện
 • 0355027257
 • duchuy01081986@gmail.com
 • Trung cấp VTLT
Nguyễn Văn Hậu
 • Nguyễn Văn Hậu
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên bảo vệ
 • 0983046535
 • Trung cấp
Phạm Thị Trúc Trinh
 • Phạm Thị Trúc Trinh
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên văn thư
 • 0962363234
 • Phamthitructrinh1997@gmail.com