Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Thiết bị
 • 0979797174
 • hongnhung237@gmail.com
 • Cử nhân Kỹ thuật - Công nghệ
Nguyễn Quốc Huấn
 • Nguyễn Quốc Huấn
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Bảo vệ
 • 0962449123
 • Trung cấp điện
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 • Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Y tế học đường
 • 0377087408
 • quynhtrangdakglong@gmail.com
 • Trung cấp y
Nguyễn Đức Huy
 • Nguyễn Đức Huy
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên Thư viện
 • 0355027257
 • duchuy01081986@gmail.com
 • Trung cấp VTLT
Trịnh Thị Hằng
 • Trịnh Thị Hằng
 • Tổ Văn Phòng
 • Kế Toán - TT
 • 0948000507
 • trinhhangktdgl@gmail.com
 • Trung cấp kế toán
Nguyễn Văn Hậu
 • Nguyễn Văn Hậu
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên bảo vệ
 • 0983046535
 • Trung cấp
 • Đào Thị Hồng Nhung
 • Tổ Văn Phòng
 • Kế Toán - TT
 • 0917274042