Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 03/TB-THPTĐGL 08/05/2024 Thông báo, Thông báo tuyển sinh 10 năm học 2024-2025 của trường THPT Đắk Glong
6133/BGDĐT-QLCL 03/11/2023 Công văn, Thông báo, Về việc Tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2023-2024
Biểu số 9 01/09/2023 Thông báo, Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023-2024
Biểu 10 01/09/2023 Thông báo, Công khai chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 (1)
Biểu 10 01/09/2023 Thông báo, Công khai chất lượng giáo dục 2022-2023 (2)
Biểu mẫu 11 01/09/2023 Thông báo, Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2023-2024
Biểu mẫu 12 01/09/2023 Thông báo, Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, CBQL và NV
147/TB-SGDĐT 31/07/2023 Thông báo, Thông báo xét duyệt ngân sách năm 2022
/TB-THPT 22/08/2022 Thông báo, Cam kết chất lượng GD năm học 2022-2023
/TB-THPT 08/08/2022 Thông báo, Công khai chất lượng giáo dục 2021-2022
4003/BGDĐT-CNTT 07/10/2020 Thông báo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 – 2021.