Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
43/KH-THPT 20/03/2023 Kế hoạch, Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023
38/KH-THPT 06/02/2023 Kế hoạch, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của trường THPT Đắk Glong năm 2023.
259/QĐ-BGDĐT 17/01/2023 Quyết định, Quyết định về việc công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2022
68 /BGDĐT-GDTrH 06/01/2023 Công văn, V/v hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông
91-CTr/CB 29/12/2022 Văn Bản Đảng, Chương trình công tác tuyên giáo năm 2023 chi bộ trường THPT Đắk Glong
88-CTr/CB 27/12/2022 Văn Bản Đảng, Chương trình kiểm tra giám sát của chi bộ trường THPT năm 2023
15/TTr- ĐGL 26/12/2022 Tờ trình, Tờ trình phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 81/2021/NĐ-CP
32/KH-THPT 12/12/2022 Văn bản nội bộ, Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2022-2023
28- NQ/TW 17/11/2022 Nghị quyết, Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH TW đảng khóa XIII
45-KL/TW 17/11/2022 Văn Bản Đảng, Kết luận hội nghị lần 6 BCH trung ương đảng khóa 13
29/QĐ-THPT 09/11/2022 Văn bản nội bộ, Quyết định thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo Hội giảng
7/BC-THPT 09/11/2022 Văn bản nội bộ, Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 88 và 51
Trang 1 / 1512345»10...Cuối »