Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật Giáo dục Việt Nam 2019, chính thức thực hiện ngày 01/07/2020
CV 03/02/2019 Công văn, Tăng cường giáo dục pháp luật trước, trong và sau tết Kỷ hợi 2019
Số 208 16/01/2019 Công văn,
01 01/10/2018 Kế hoạch, Kế hoạch công đoàn tháng 10
Số: 33/KH-ĐGL 28/09/2018 Kế hoạch,
02 14/09/2018 Kế hoạch,
KH-ĐGL 15/06/2018 Kế hoạch, Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL và GV năm học 2018-2019
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên