Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 03/TB-THPTĐGL 08/05/2024 Thông báo, Thông báo tuyển sinh 10 năm học 2024-2025 của trường THPT Đắk Glong
409/QĐ-UBND 09/04/2024 Quyết định, Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh THCS- THPT tỉnh Đắk Nông năm 2024-2025
1277/BGDĐT 22/03/2024 Công văn, Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 05/12/2023 quyết định công bố công khai bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023
4068/QĐ-BGDĐT 28/11/2023 Quyết định, Phê duyệt phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025
12/VBHN-BGDĐT 20/11/2023 Thông tư, Văn bản hợp nhất Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 16/2023/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023
3900/QĐ-BGDĐT 17/11/2023 Quyết định, Quyết định về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp Trung học phổ thông
Quyết định công khai dự toán 08/11/2023 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 THPT ĐGL và qđ bổ sung dự toán năm 2023 cho các đơn vị của SGD
6133/BGDĐT-QLCL 03/11/2023 Công văn, Thông báo, Về việc Tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2023-2024
19/KH- THPTĐGL 29/10/2023 Kế hoạch, Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023-2024
38/KH-THPT 27/10/2023 Kế hoạch, kế hoạch tuyển chọn bồi dưỡng học sinh giỏi năm 2023-2024
33/KH-THPTĐGL 18/10/2023 Kế hoạch, Quyết định, Kế hoạch và Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá
Trang 1 / 1912345»10...Cuối »