Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
5069/BGDĐT-GDTC 04/11/2021 Văn bản khác, Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học
29/2021/TT-BGDĐT 20/10/2021 Thông tư, Thông tư quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
06/2021/NQ 20/08/2021 Nghị quyết, Quy định các khoản thu và mức thu các khoản thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
873/STTTT 17/08/2021 Công văn, V/v hướng dẫn một số nội dungtuyên truyền (Từ tuần 2,tháng 8/2021)
3320/BGDDT_GDTX 06/08/2021 Quyết định, Về việc Triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
2551/QĐ-BGDĐT 04/08/2021 Quyết định, Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
77-2021-NĐ.CP 01/08/2021 Nghị định, Nghị định 77/2021/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Thay thế TT58 và TT 26, lớp 10 áp dụng 2022-2023, lớp 11 áp dụng 2023-2024, lớp 12 áp dụng 2024-2025.
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quyết định, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
20/2021/TT-BGDĐT 01/07/2021 Thông tư, Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
21/2021/TT_BGDDT 01/07/2021 Thông tư, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
19/2021/TT_BGDDT 01/07/2021 Thông tư, Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc
Trang 1 / 1012345»...Cuối »