Phan Thị Hải Yến
 • Phan Thị Hải Yến
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Hóa
 • 0963800304
 • yen189982@gmail.com
Phan Đình Lộc
 • Phan Đình Lộc
 • Tổ Chuyên Môn
 • TPCM
 • 0979126033
 • phandinhloc.toan@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Toán, TPCM
Phan Đình Long
 • Phan Đình Long
 • Tổ Chuyên Môn
 • TTCM
 • 01688530055
 • phandinhlongli@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Vật Lý, TTCM
Nguyễn Thị Oanh
 • Nguyễn Thị Oanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Ngữ văn, PTTCM
 • 0989858577
 • nguyenoanhdakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn
Trịnh Đăng Mạnh
 • Trịnh Đăng Mạnh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Lịch Sử
 • 0906517219
 • Manhdakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Lịch Sử
Phạm Ngọc Lệ
 • Phạm Ngọc Lệ
 • Tổ Chuyên Môn
 • GVBM, Bí thư đoàn trường
 • 0973052624
 • phamngocledakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn, Trung cấp LLCT
Võ Văn Anh
 • Võ Văn Anh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0938654779
 • voanhdakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm sinh học
Nguyễn Đình Hào
 • Nguyễn Đình Hào
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Anh văn
 • 0905343573
 • dinhhao.nguyen255@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Mạc Thanh Phúc
 • Mạc Thanh Phúc
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Hóa học
 • 0987911077
 • thanhphucm@gmail.com
 • Cử nhân Hóa học
Phạm Thị Hương
 • Phạm Thị Hương
 • Tổ Chuyên Môn
 • TTCM, Phó CTCĐ
 • 0947686533
 • huong.congiola@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm GDCD
Hồ Thị Tuyết
 • Hồ Thị Tuyết
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Ngữ văn, PTTCM
 • 0902083377
 • tuyetho.dgl@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn
Lê Thị Thuận
 • Lê Thị Thuận
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Thể dục
 • 0979503278
 • thuandgl@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm TDTT
Lê Thị Hương
 • Lê Thị Hương
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Tin học
 • 0973051370
 • huongledakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Tin Học
Nguyễn Thị Mai
 • Nguyễn Thị Mai
 • Tổ Chuyên Môn
 • PTTCM, Giáo viên Vật lí
 • 0974434537
 • maimaint1986@gmail.com
 • Cử nhân KHTN chuyên ngành Vật Lý
Lường Thị Yến
 • Lường Thị Yến
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Thể dục
 • 0979274186
 • luongthiyen.dgl@gmail.com
Nguyễn Văn Trọng
 • Nguyễn Văn Trọng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Toán học, Bí thư chi đoàn CBGV-CNV
 • 0989809039
 • trongnguyenvan178@gmail.com
 • Cử nhân Toán học
Trần Thị Tố Loan
 • Trần Thị Tố Loan
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Lịch sử
 • 0977973770
 • toloan.su@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Lịch Sử
H’ Mai
 • H’ Mai
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên GDCD
 • 0972721218
 • maimaidn@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm GDCD
Trần Vĩnh Yên
 • Trần Vĩnh Yên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Ngữ văn
 • 0975355818
 • vinhyenht@gmail.com
 • Cử nhân ngữ văn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân
Trương Thị Hạnh
 • Trương Thị Hạnh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Anh văn
 • 0815626579
 • truongthihanh298@gmail.com
 • Cử nhân Ngoại ngữ
Quách Thị Hiên
 • Quách Thị Hiên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Anh văn
 • 0382512872
 • hiendakglong@gmail.com
 • Cử nhân Ngoại ngữ
Bùi Thị Minh Ngọc
 • Bùi Thị Minh Ngọc
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Ngữ văn
 • 0855941339
 • ngocsonla.85@gmail.com
 • Cử nhân Ngữ Văn
Văn Thành Đạt
 • Văn Thành Đạt
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Vật lí
 • 0974265653
 • oryt2k12@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Vật lý
Nguyễn Ngọc Chiến
 • Nguyễn Ngọc Chiến
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Sinh học
 • 0943533133
 • ngocchien33@gmail.com
 • Cử nhân Sinh học
Nguyễn Thị Thơm
 • Nguyễn Thị Thơm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Tin học
 • 0389949303
 • Nguyenthithomdhv810@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm tin học
K’ Huônh
 • K’ Huônh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Vật lí, Phó bí thư đoàn trường
 • 0383330938
 • khuynhdakglong1984@gmail.com
 • Cử nhân vật lí
Võ Công Thìn
 • Võ Công Thìn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Địa lí, Chủ tịch công đoàn
 • 0981171234
 • vothin.c3@gmail.com.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lí,
Nguyễn Đình Hải
 • Nguyễn Đình Hải
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên Toán học
 • 0973652456
 • nguyendinhbao050711@gmail.com
 • Cử nhân Toán
Cao Ngọc Luân
 • Cao Ngọc Luân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Thư Kí Hội Đồng, GVBM, Chi ủy viên chi bộ
 • 0978490046
 • luandakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Địa lí, Trung cấp lý luận chính trị
 • Hà Lê Thanh Huyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0388306302
 • halethanhhuyenbmt97@gmail.com
 • Cử nhân Sư phạm Toán Trường ĐHSP thuộc Đại học Huế. ( đã chuyển công tác đến TP. Buôn Ma Thuột)