Phan Văn Thanh
 • Phan Văn Thanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0935358505
 • phanvanthanhdakglong@gmail.com
 • Địa chỉ: Xuân Trường - Nghi Xuân - Hà Tĩnh;
Lê Văn Đức
 • Lê Văn Đức
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0979156078
 • Đức Thọ - Hà Tĩnh Thôn 6 - Quảng Khê - Đăk Glong - Đăk Nông
Lê Văn Lượng
 • Lê Văn Lượng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0974618719
 • levanluong168@gmail.com
 • Quê Quán: Hải Hòa - Hải Lăng - Quảng Trị; Địa chỉ thường trú: Quảng Khê - Đăk Glong - Đăk Nông