Lê Văn Hà
 • Lê Văn Hà
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
 • 0905331975
 • levanha.dtntdakglong@gmail.com
 • Cử nhân Sư phạm Ngoại Ngữ - Thạc sĩ Quản lý giáo dục-cao cấp lý luận chính trị
Lê Văn Đức
 • Lê Văn Đức
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng
 • 0979156078
 • tamduc1982@Gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Hóa học, Thạc sỹ chuyên ngành hóa học, Trung cấp LLCT
Lê Văn Lượng
 • Lê Văn Lượng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0974618719
 • levanluong168@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Sinh học, Trung cấp lý luận chính trị