Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
07/2021/NĐ-CP 27/01/2021 Nghị định, Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
04/2021/NĐ-CP 22/01/2021 Nghị định, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Nghị định, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
141/2020/NĐ-CP 08/12/2020 Nghị định, Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
116/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định, Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
110/2020/NĐ-CP 15/09/2020 Nghị định, Nghị định số 110/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
106 10/09/2020 Nghị định, Vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
84/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định, nghị Định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
84/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định, Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
71/2020/NĐ-CP 30/06/2020 Nghị định, Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Trang 1 / 212»