Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
864/QĐ-SGDĐT 10/08/2023 Nghị định, Quyết định phê duyệt trúng tuyển 10 năm học 2023-2024
Số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 17/07/2023 Nghị định, Nghị định 48/2023/NĐ-CP NGÀY 17/7/2023 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
77-2021-NĐ.CP 01/08/2021 Nghị định, Nghị định 77/2021/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
60/2021/NĐ-CP 21/06/2021 Nghị định, Quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Số: 24/2021/NĐ-CP 23/03/2021 Nghị định, Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
07/2021/NĐ-CP 27/01/2021 Nghị định, Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
04/2021/NĐ-CP 22/01/2021 Nghị định, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Nghị định, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
141/2020/NĐ-CP 08/12/2020 Nghị định, Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH 136/2020/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỬA ĐỔI ( Hiệu lực 10/01/2021)
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Nghị định, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
Trang 1 / 212»