Phan Thị Hải Yến
 • Phan Thị Hải Yến
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Giáo viên Hóa
 • 0963800304
 • yen189982@gmail.com
K’ Huônh
 • K’ Huônh
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Giáo viên Vật lí, Phó bí thư đoàn trường
 • 0383330938
 • khuynhdakglong1984@gmail.com
 • Cử nhân vật lí
Trương Thị Hạnh
 • Trương Thị Hạnh
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Giáo viên Anh văn
 • 0815626579
 • truongthihanh298@gmail.com
 • Cử nhân Ngoại ngữ
Nguyễn Đức Huy
 • Nguyễn Đức Huy
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Nhân viên Thư viện
 • 0355027257
 • duchuy01081986@gmail.com
 • Trung cấp VTLT