Phạm Ngọc Lệ
 • Phạm Ngọc Lệ
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • GVBM, Bí thư đoàn trường
 • 0973052624
 • phamngocledakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn, Trung cấp LLCT
K’ Huônh
 • K’ Huônh
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Giáo viên Vật lí, Phó bí thư đoàn trường
 • 0383330938
 • khuynhdakglong1984@gmail.com
 • Cử nhân vật lí
Trương Thị Hạnh
 • Trương Thị Hạnh
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Giáo viên Anh văn
 • 0815626579
 • truongthihanh298@gmail.com
 • Cử nhân Ngoại ngữ
Nguyễn Văn Trọng
 • Nguyễn Văn Trọng
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Giáo viên Toán học, Bí thư chi đoàn CBGV-CNV
 • 0989809039
 • trongnguyenvan178@gmail.com
 • Cử nhân Toán học
Cao Ngọc Luân
 • Cao Ngọc Luân
 • BCH Đoàn TNCS HCM
 • Thư Kí Hội Đồng, GVBM, Chi ủy viên chi bộ
 • 0978490046
 • luandakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Địa lí, Trung cấp lý luận chính trị