Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
72/2020/QH14 17/11/2020 Luật, Luật bảo vệ môi trường 2020
71/2020/QH14 16/11/2020 Luật, Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIVAIDS) sửa đổi 2020
67/2020/QH14 13/11/2020 Luật, Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 BAN HÀNH 13/11/2020, Hiệu lực từ ngày 01/01/2021
68/2020/QH14 13/11/2020 Luật, luật cư trú 2020
69/2020/QH14 13/11/2020 Luật, Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020
70/2020/QH14 13/11/2020 Luật, Luật Thỏa thuận quốc tế 2020
66/2020/QH14 11/11/2020 Luật, luật biên phòng việt nam năm 2020 ban hành ngày 11/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
45/2019/QH14 20/11/2019 Luật, Bộ Luật Lao động
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật Giáo dục Việt Nam 2019, chính thức thực hiện ngày 01/07/2020
10/2017/QH14 20/06/2017 Luật, Trách nhiệm bồi thường của nhà nước