Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
28- NQ/TW 17/11/2022 Nghị quyết, Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH TW đảng khóa XIII
27-NQ/TW 09/11/2022 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
06/2021/NQ 20/08/2021 Nghị quyết, Quy định các khoản thu và mức thu các khoản thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
124/2020/QH14 11/11/2020 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT 124/2020/QH14 VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 DO QUỐC HỘI BAN HÀNH
123/2020/QH14 03/11/2020 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT 123/2020/QH14 VỀ BÃI NHIỆM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI PHẠM PHÚ QUỐC DO QUỐC HỘI BAN HẢNH