Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
79/QĐ-UBND 18/01/2021 Quyết định, Ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
538/UBND 01/01/2021 Quyết định, TRIỂN KHAI NGHỊ ĐINH 04/2021 CỦA CHÍNH PHỦ
2200/QĐ-TTg 22/12/2020 Quyết định, Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến năm 2030
809/QĐ-TTg 10/06/2020 Quyết định, Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
137 25/02/2019 Quyết định, quy định tiêu chuẩn chức danh và quy trình bổ nhiệm quản lý