Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
259/QĐ-BGDĐT 17/01/2023 Quyết định, Quyết định về việc công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2022
1327/QĐ-UBND 11/08/2022 Quyết định, Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 tỉnh Đắk Nông
4424/UBND 04/08/2022 Quyết định, Tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm học 2022-2023
829/QĐ-SGDĐT 12/07/2022 Quyết định, Quyết định đánh giá xếp loại viên chức năm 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
69-QĐ/TW 06/07/2022 Quyết định, Văn Bản Đảng, QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM
Số 985/QĐ-UBND 13/06/2022 Quyết định, Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Danh mục Sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
36/QĐ- THPT ĐGL 07/06/2022 Quyết định, QĐ xếp loại viên chức 2022
1627/QĐ-UBND Đắk Nông 30/09/2021 Quyết định, Quyết định tặng danh hiệu thi đua UBND tỉnh Đắk Nông
3320/BGDDT_GDTX 06/08/2021 Quyết định, Về việc Triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
2551/QĐ-BGDĐT 04/08/2021 Quyết định, Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quyết định, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
13/QĐ-THPT DGL 01/06/2021 Quyết định, Đánh giá xếp loại viên chức cuối năm 2020-2021
Trang 1 / 212»