Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
409/QĐ-UBND 09/04/2024 Quyết định, Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh THCS- THPT tỉnh Đắk Nông năm 2024-2025
4068/QĐ-BGDĐT 28/11/2023 Quyết định, Phê duyệt phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025
3900/QĐ-BGDĐT 17/11/2023 Quyết định, Quyết định về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp Trung học phổ thông
Quyết định công khai dự toán 08/11/2023 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 THPT ĐGL và qđ bổ sung dự toán năm 2023 cho các đơn vị của SGD
33/KH-THPTĐGL 18/10/2023 Kế hoạch, Quyết định, Kế hoạch và Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá
1267/QĐ- UBND 04/10/2023 Quyết định, Ban hành quy định về xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
27/QĐ-THPTĐGL 03/10/2023 Quyết định, Quyết định thành lập tổ pháp chế trường THPT Đắk Glong năm học 2023- 2024
23/2023/QĐ-UBND 03/10/2023 Quyết định, Về việc bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị không còn phù hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành
27/KH-THPTĐGL 14/09/2023 Quyết định, Quyết định thành lập hội đồng coi thi, chấm thi Khảo sát 10 năm học 2023-2024
1096/QĐ-UBND 29/08/2023 Quyết định, Quyết định tặng danh hiệu thi đua ( CSTĐCS) UBND tỉnh năm học 2022-2023
1095/QĐ-UBND 29/08/2023 Quyết định, Quyết định tặng bằng khen UBND tỉnh Đắk Nông năm học 2022-2023
Số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 23/08/2023 Quyết định, Quyết định Ban hành nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục
Trang 1 / 41234»