Phát triển phẩm chất cho học sinh bậc THPT bằng một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Phát triển phẩm chất cho học sinh bậc THPT bằng một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin C3DGL-LÊ-VĂN-HÀ-TRẦN-VĨNH-YÊN-NỘI-DUNG-BÀI-BÁO.pdf
Loại tập tin application/pdf
Dung lượng 3.05 MB
Ngày chia sẻ 22/07/2022
Lượt xem 704
Lượt tải 57
Xem tài liệu Xem Online
Tải về