Trường THPT Đắk Glong đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 152/SGDĐT-GDTXCTTT, ngày 29/01/2021 của Sở GD và ĐT Đăk Nông về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 143/TB-VPUBND ngày 28/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và thời gian tới.

Để chủ động phòng, chống dịch Covid- 19 có diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và trong trường học, trường THPT Đăk Glong tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang đối với tất cả học sinh và giáo viên, nhân viên của trường khi tới trường.

Tin ảnh: Ban biên tập