Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GD VÀ ĐT ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT ĐĂK GLONG

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:         /KH-THPTĐGL Đăk Glong, ngày 30  tháng 01 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

—–

Thực hiện Công văn số 152/SGDĐT-GDTXCTTT, ngày 29/01/2021 của Sở GD và ĐT Đăk Nông về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 143/TB-VPUBND ngày 28/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và thời gian tới.

Để chủ động phòng, chống dịch Covid- 19 có diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng và trong trường học, trường THPT Đăk Glong xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

 1. MỤC TIÊU
 2. Mục tiêu chung:

Tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, đặc biệt là chủng vi rút mới có khả năng lây lan mạnh hơn vi rút SARS-CoV-2; chủ động ứng phó có hiệu quả nhất để góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường trong thời gian vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.

 1. Mục tiêu cụ thể:

– Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

– Phối hợp tốt với Trung tâm Y tế huyện Đăk Glong, xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

– Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

 1. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công điện 95/CĐ-BYT, ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng ch ng dịch Covid-19 về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thành phố; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; Công văn số 152/SGDĐT-GDTXCTTT, ngày 29/01/2021 của Sở GD và ĐT Đăk Nông về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 143/TB-VPUBND ngày 28/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và thời gian tới.
 3. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về việc thực hiện “Thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế” nhằm tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Các cuộc họp, sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng chông dịch Covid- 19 tại địa phương.
 4. Chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với các tình huống có thể xảy ra; đảm bảo cơ sở vật chất trong phòng, chống dịch; tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên và học sinh về các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch dịch, cụ thể như:

– Người không đeo khẩu trang nơi công cộng xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 11 nghị định176/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

– Người che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc người khác nghi mắc bệnh xử lý theo quy định tại điểm a khoản 2, Điều 11 nghị định176/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

– Người có hành vi vi phạm vứt, thải, bỏ rác thoải là khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng theo quy định tại điểm c, d khoản 1, Điều 12 Nghị định số 155/2016/CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ;

– Người có hành vi vi phạm đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại điểm 3 khoản a, Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ;

– Người có hành vi vi phạm dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch Covid-19 quy định tại Điều 20 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

 1. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát, thống kê danh sách CBGV, NV và HS của nhà trường trở về từ các địa phương có dịch (Hải Dương, Quảng Ninh, Hải,…) kể từ ngày 13/01/2021 trở lại đây. Đồng thời khai báo qua ứng dụng NCOVI, Bluezone; thường xuyên cập nhật ứng dụng App “An toàn COVID-19” để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19 giúp bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên Website, Zalo, Facebook của Nhà trường và Đoàn Thanh niên…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đối với BGH nhà trường, bộ phận văn phòng:

– Cập nhật, theo dõi thường xuyên các văn bản chỉ đạo của các cấp, Ban chỉ đạo chống dịch bệnh tỉnh và huyện, ngành y tế để triển khai, phổ biến, tổ chức thực hiện tại đơn vị.

– Xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị; triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo có liên quan của các cấp quản lí.

– Chỉ đạo bộ phận y tế học đường, giáo viên chủ nhiệm lớp và bộ phận bảo về thực hiện các nội dung công việc cụ thể trong công tác phòng chống dịch bệnh theo tình hình thực tế.

– Chỉ đạo nhân viên nhà trường, đặc biệt là bộ phận bảo vệ thực hiện tốt các yêu cầu về vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh, thực hiện tốt các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh.

 1. Đối với bộ phận y tế học đường:

– Chủ động, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương tổ chức tuyên truyền và phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh để nâng cao nhận thức và ý thức phòng tránh dịch bệnh, không hoang mang, không chủ quan và có đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

– Theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường nhằm phát hiện sớm các trường hợp bất thường, nghi mắc bệnh để thông báo ngay cho cơ quan y tế khám, điều trị và tư vấn kịp thời không để lây lan trong trường học và cộng đồng.

– Tham mưu cho BGH nhà trường phối hợp với ngành y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

 1. Đối với Giáo viên chủ nhiệm lớp:

– Phối hợp chặt chẽ với với cha mẹ học sinh để nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến sức khỏe học sinh. Trường hợp học sinh có các triệu chứng sốt, ho, đau họng,… phải được đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám, khuyến cáo không cho các em đến trường khi sức khỏe chưa ổn định.

– Hướng dẫn học sinh giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng; che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang thường xuyên … để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

– Quán triệt học sinh đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, chung tay phòng chống dịch bệnh.

– Kịp thời báo cáo tình hình học sinh của lớp nếu có dấu hiệu bất thường cho bộ phận y tế, Hiệu trưởng nhà trường để xử lý.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  cả trường THPT Đăk Glong trong tình hình hiện nay, yêu cầu các bộ phận nghiêm túc thực hiện. Nếu có gì vướng mắc thì khẩn trương báo cáo cho Ban Giám hiệu để được hướng dẫn.

Nơi nhận:

– HT, các P.HT;

– Cá tổ chuyên môn, Văn phòng;

– Y Tế học đường;

– Website;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

 

 

Lê Văn Hà