Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 31/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 15/09/2020
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
Xem văn bản Xem Online
Tải về