5625/UBND-KGVX

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 5625/UBND-KGVX
Ngày ban hành 02/11/2020
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Triển khai nghị định 119/2020/NĐ-CP
Xem văn bản Xem Online
Tải về