42/2020 BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 42/2020/TT- BGDĐT
Ngày ban hành 03/11/2020
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Bãi bỏ một số văn bản Quy phạm Pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Xem văn bản Xem Online
Tải về