Trường THPT Phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho học sinh.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2023, được sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường, thầy Cao Ngọc Luân- TKHĐ trường đã tố chức phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho 189 học sinh và 04 giáo viên chủ nhiệm lớp 12.

Thông buổi phố biến quy chế, các em học sinh nắm được các thông tư, văn bản hướng dẫn tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, biết được lịch thi, cách đăng ký tài khoản, đăng ký thông tin, chọn môn thi. Đặc biệt thông qua buổi phổ biến quy chế các em biết được nhiệm vụ của thí sinh cần làm trong kỳ thi và các vật dụng được mang vào phòng thi.