Trường THPT Đắk Glong tổ chức chào cờ đầu tuần học 21.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 6/2/2023, trường THPT Đắk Glong đã tổ chức chào cờ dưới sân trường tuần học thứ 21. Thầy K’ Huônh- Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Đắk Glong đã đánh giá kết quả thi đua tuần học 20 và triển khai một số nhiệm vụ trong tuần học 21.

Thầy Lê Văn Đức- Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường trao cờ thi đua cho 3 tập thể có thành tích thi đua tốt trong tuần.

Cũng trong tiết chào cờ, thầy Lê Văn Đức- Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường đã thông tin nhanh đến các giáo viên, học sinh tình hình thời sự quốc tế, tình hình thời sự trong nước và địa phương, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tuần học 21.

Thầy Lê Văn Hà- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường trao số tiền 5.870.000đ cho e Nguyễn Bảo Trâm không may bị hỏa hoạn nhà, do CBGV-CNV và học sinh toàn trường ủng hộ.

Tin, ảnh: Ban biên tập