Tập huấn chương trình giáo giục phổ thông mới tại trường THPT Đắk Glong.

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông, chiều ngày 23 tháng 10 năm 2020 Ban giám hiệu trường THPT Đắk Glong đã tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho toàn bộ giáo viên trong nhà trường.

Tham gia lớp tập huấn có mặt đầy đủ 28 giáo viên của trường.

Các nội dung tập huấn:

  – Giới thiệu về chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  – Sinh hoạt tổ chuyên môn theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

  – Giới thiệu và yêu cầu triển khai chương trình giáo dục STEM theo công văn 3089/BGDĐT-GDTrH)

 

Tin, ảnh: Ban biên tập