HỘI NGHỊ CBCC, VC NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 3711/BGDĐT – GDTrH  ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019; Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 -2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1649/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018 – 2019; Căn cứ vào kế hoạch phát triển giáo dục và nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường THPT Đăk Glong.

Ngày 12/10/2018, trường THPT Đăk Glong tổ chức Hội nghị CBCC – VC năm học 2018-2019;

Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCN – VC năm học 2017 – 2018 và tích cực đóng góp ý kiến, bàn bạc đi đến thống nhất các vấn đề trọng tâm thực hiện trong năm học 2018 – 2019 như: kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, các chỉ tiêu chuyên môn, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân…

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018 – 2019 thể hiện rõ quyết tâm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Đăk Glong với tinh thần đoàn kết, vững mạnh, thống nhất cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 -2019, tiếp tục đóng góp xây dựng nhà trường đạt nhiều thành tích mới trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Đại diện BCH Công đoàn đã thông qua danh sách khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích cao trong năm học 2017 – 2018 và phát động phong trào thi đua năm học 2018 – 2019.

Hội nghị đã thực hiện tổ chức ký cam kết thi đua năm học 2018 – 2019 với các tổ chức trong nhà trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

 Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Đ/c Phan Văn Thanh – Hiệu trưởng nhà trường trả lời các ý kiến trong Hội nghị

Đ/c Trịnh Thị Hằng – Kế toán, thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ

Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của năm học 2017 – 2018