Chi bộ trường THPT Đắk Glong tổ chức học tập Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày  28/10/2022, tại phòng hội đồng trường THPT Đắk Glong, Ban Chi ủy chi bộ đã tổ chức học tập thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lê văn Hà- Bí thư chi bộ chủ trì và báo cáo.

Đồng chí Lê Văn Hà- Bí thư chi bộ – chủ trì

Tham gia học tập có 25 đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Lê Văn Hà đã thông báo tới các đảng viên kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022 tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: (1) Báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023. (2) Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (3) Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (4) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. (5) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. (6) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII. (7) Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021. (8) Công tác cán bộ.

Tin, ảnh: Ban biên tập