Võ Văn Anh
 • Võ Văn Anh
 • Chi Bộ Đảng
 • TPCM
 • 0938654779
 • voanhdakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm sinh học
Phạm Ngọc Lệ
 • Phạm Ngọc Lệ
 • Chi Bộ Đảng
 • GVBM, Bí thư đoàn trường
 • 0973052624
 • phamngocledakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn, Trung cấp LLCT
Lê Văn Hà
 • Lê Văn Hà
 • Chi Bộ Đảng
 • Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
 • 0905331975
 • levanha.dtntdakglong@gmail.com
 • Cử nhân Sư phạm Ngoại Ngữ - Thạc sĩ Quản lý giáo dục-cao cấp lý luận chính trị
Trịnh Đăng Mạnh
 • Trịnh Đăng Mạnh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Lịch Sử
 • 0906517219
 • Manhdakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Lịch Sử
Nguyễn Thị Oanh
 • Nguyễn Thị Oanh
 • Chi Bộ Đảng
 • 0989858577
 • nguyenoanhdakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn
Phan Đình Long
 • Phan Đình Long
 • Chi Bộ Đảng
 • TTCM
 • 01688530055
 • phandinhlongli@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Vật Lý, TTCM
Phan Đình Lộc
 • Phan Đình Lộc
 • Chi Bộ Đảng
 • TPCM
 • 0979126033
 • phandinhloc.toan@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Toán, TPCM
Nguyễn Đình Hào
 • Nguyễn Đình Hào
 • Chi Bộ Đảng
 • TPCM
 • 0905343573
 • dinhhao.nguyen255@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Lê Văn Lượng
 • Lê Văn Lượng
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu Trưởng, Phó bí thư chi bộ
 • 0974618719
 • levanluong168@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Sinh học, Trung cấp lý luận chính trị
Lê Văn Đức
 • Lê Văn Đức
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0979156078
 • tamduc1982@Gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Hóa học, Thạc sỹ chuyên ngành hóa học, Trung cấp LLCT
Mạc Thanh Phúc
 • Mạc Thanh Phúc
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Hóa học
 • 0987911077
 • thanhphucm@gmail.com
 • Cử nhân Hóa học
Võ Công Thìn
 • Võ Công Thìn
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Địa lí, Chủ tịch công đoàn
 • 0981171234
 • vothin.c3@gmail.com.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lí,
K’ Huônh
 • K’ Huônh
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Vật lí, Phó bí thư đoàn trường
 • 0383330938
 • khuynhdakglong1984@gmail.com
 • Cử nhân vật lí
Nguyễn Thị Mai
 • Nguyễn Thị Mai
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Vật lí
 • 0974434537
 • maimaint1986@gmail.com
 • Cử nhân KHTN chuyên ngành Vật Lý
Bùi Thị Minh Ngọc
 • Bùi Thị Minh Ngọc
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Ngữ văn
 • 0855941339
 • ngocsonla.85@gmail.com
 • Cử nhân Ngữ Văn
Lê Thị Hương
 • Lê Thị Hương
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Tin học
 • 0973051370
 • huongledakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Tin Học
Nguyễn Đức Huy
 • Nguyễn Đức Huy
 • Chi Bộ Đảng
 • Nhân viên Thư viện
 • 0355027257
 • duchuy01081986@gmail.com
 • Trung cấp VTLT
Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • Chi Bộ Đảng
 • Nhân viên Thiết bị
 • 0979797174
 • hongnhung237@gmail.com
 • Cử nhân Kỹ thuật - Công nghệ
Hồ Thị Tuyết
 • Hồ Thị Tuyết
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Ngữ văn, TPCM
 • 0902083377
 • tuyetho.dgl@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngữ Văn
Trần Vĩnh Yên
 • Trần Vĩnh Yên
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Ngữ văn
 • 0975355818
 • vinhyenht@gmail.com
 • Cử nhân ngữ văn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân
Phạm Thị Hương
 • Phạm Thị Hương
 • Chi Bộ Đảng
 • TTCM, Phó CTCĐ
 • 0947686533
 • huong.congiola@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm GDCD
H’ Mai
 • H’ Mai
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên GDCD
 • 0972721218
 • maimaidn@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm GDCD
Trần Thị Tố Loan
 • Trần Thị Tố Loan
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên Lịch sử
 • 0977973770
 • toloan.su@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Lịch Sử
Cao Ngọc Luân
 • Cao Ngọc Luân
 • Chi Bộ Đảng
 • Thư Kí Hội Đồng, GVBM, Chi ủy viên chi bộ
 • 0978490046
 • luandakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Địa lí, Trung cấp lý luận chính trị