135 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886- 1/5/2021)

135 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886- 1/5/2021)

Lượt xem:

LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 Ngay sau khi thành lập Quốc tế I năm 1864, Mác coi việc rút ngắn thời gian lao động là nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp vô sản. Tại Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế Cộng sản I họp tại Gieneve (Thụy Sĩ) tháng 9/1866, vấn đề đấu tranh cho ngày làm việc 8 giờ được [...]
Tăng cường công tác lao động vệ sinh trường học trong tình hình dịch bệnh covid- 19  diễn biến phức tạp.

Tăng cường công tác lao động vệ sinh trường học trong tình hình dịch bệnh covid- 19 diễn biến phức tạp.

Lượt xem:

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19, BCH đoàn thanh niên đã phát động đoàn viên thanh niên trong trường tham gia lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên nhà trường nhằm tạo môi trường thông thoáng và sạch đẹp góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh covid- 19 hiệu quả. Tin, ảnh: ban biên tập [...]
Tăng cường công tác lao động vệ sinh trường học trong tình hình dịch bệnh covid- 19  diễn biến phức tạp.

Tăng cường công tác lao động vệ sinh trường học trong tình hình dịch bệnh covid- 19 diễn biến phức tạp.

Lượt xem:

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19, BCH đoàn thanh niên đã phát động đoàn viên thanh niên trong trường tham gia lao động vệ sinh lớp học, khuôn viên nhà trường nhằm tạo môi trường thông thoáng và sạch đẹp góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh covid- 19 hiệu quả. Tin, ảnh: ban biên tập [...]